World Library  

Search Results (221 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.31 seconds

Federated Media Type
 
Smarandache, Florentin (X)

       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 221 - Pages: 
 • Cover Image

Third International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Interval Neutrosophic Sets and Logic : Theory and Applications in Computing

By: Florentin Smarandache

...URA PERPESSICIUS BUCUREºTI - 2002 În doi timpi ºi trei miºcãri -- FLORENTIN SMARANDACHE F FLORENTIN LORENTIN S SMARANDACHE MARANDACHE ÎN DOI... ...el. 021.348.52.18 E-mail: perpessicius_ro@yahoo.com paradox_ro@hotmail.com FLORENTIN SMARANDACHE University of New Mexico, Department of Mathematics, ... ...ne autorului ISBN: 973-8477-05-0 Tiparul executat la SEMNE Apãrut: 2002 F FLORENTIN LORENTIN S SMARANDACHE MARANDACHE ÎN DOI TIMPI ªI TREI ÎN DOI TIM... ...), apoi piese de teatru combinaþionale, ori proze multistilistice. AUTORUL FLORENTIN SMARANDACHE AºA ºI PE DINCOLO... Haideþi sã vã introduc în Labor... ...eram si- litor la carte, dar foarte sfios.) Sã ies în faþã. ªi dãdeam eu 6 FLORENTIN SMARANDACHE mecanic din mâini, cu câte douã degete, arãtãtor ºi ...

Read More
 • Cover Image

Colpotul Tacerii

By: Florentin Smarandache

...Semhatarul acestor randuri se ana confruntat cu doua asertiuni. Prima. Cine este Florentin Smarandache? A doua Poetul nu are biografie; poezia este biografia sa Dar a doua asertiune vrea sa 0 elimine pe prima Nemaifiind doua nu se pune problema optiunii. Cand l-ar interesa t~i pe cititor viata unui poet?...

Read More
 • Cover Image

Antichambers, Antipoesies, Bizarreries

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Inventario Del General Maid

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Creionari Facute Cu Pixu

By: Florentin Smarandache

... 1 GHEORGHE NICULESCU FLORENTIN SMARANDACHE CREION ĂRI F ĂCUTE CU PIXUL... ...a, 2004 2 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale NICULESCU, GHEORGHE; SMARANDACHE, FLORENTIN Creion ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale NICULESCU, GHEORGHE; SMARANDACHE, FLORENTIN Creion ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/ Gheorghe Ni... ...IN Creion ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/ Gheorghe Niculescu, Florentin Smarandache, 148p, 14,8x21cm ISBN 3 GHEORGHE NICULESCU FLO... ...ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/ Gheorghe Niculescu, Florentin Smarandache, 148p, 14,8x21cm ISBN 3 GHEORGHE NICULESCU FLORENTIN SMA... ...are, precepte ale Mi şc ării Literale Paradoxiste, pe care fondatorul ei, Florentin Smarandache, le-a prezentat la sfâr şitul secolului trecut în p... ...epte ale Mi şc ării Literale Paradoxiste, pe care fondatorul ei, Florentin Smarandache, le-a prezentat la sfâr şitul secolului trecut în patru Manif...

Read More
 • Cover Image

Ultrapolemici

By: Florentin Smarandache

...BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 cm. Bibliogr... ... Tehnoredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MIC... ... - ca un protest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi b... ...înfiin ţat în România în anii 1980, de c ătre scriitorul şi matematicianul Florentin Smarandache, care dorea “l ărgirea sferei artistice prin elemen... ... în România în anii 1980, de c ătre scriitorul şi matematicianul Florentin Smarandache, care dorea “l ărgirea sferei artistice prin elemente neartis... ...he American speach of Tomorrow?)… [From the book: NonPoems, by Florentin Smarandache, Xiquan Publishing House, Phoenix, Chicago, 1991, 1992, 1993;... ...do (o discurso americano do amanhã?)... [Do livro: NonPoems, por Florentin Smarandache, Xiquan Publishing House, Phoenix, Chicago, 1991, 1992, 1993.... ... (Du volume de poèmes experimentaux , Le Sens du Non-Sense, par Florentin Smarandache, Èditions Artistiques, Fès, Maroc, 1983, pages 5-6) F. Le Tro... ... [Du volume LE PARADOXISME: un nouveau mouvement littéraire, par Florentin Smarandache, Bergerac, France, 1992, sur les couvertures]. Jean Mar...

...erature, art, philosophy, science, based on excessive used of antitheses, parables, odds, paradoxes in creations. It was set up and led by the writer Florentin Smarandache since 1980’s who said: “The goal is to enlargement of theartisti shere through non-artistic elements. But expecially the countertime, counter-sense creation. Also, to experiment.”...

Read More
 • Cover Image

Asupra Unor Noi Functii in Teoria Numerelor

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Second International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Prin Albe Si Clasice Epii Tarzii

By: Florentin Smarandache

These are a collection of poems compiled by the author, Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Legi de Compozitie Interna

By: Florentin Smarandache

...t ă de: MIRCEA MONU Tehnoredactare computerizat ă: MIRELA BOLDEANU 3 FLORENTIN SMARANDACHE LEGI DE COMPOZI ŢIE INTERN Ă ... ...Coperta: „Silly computer design III” (Desen prostesc de computer), de Florentin Smarandache, din cartea „Outer-Art”, vol. II, Editura „Co... ...re importan ţă, am s ă tac despre mine, vorbindu-v ă despre el. Ovidiu Florentin a v ăzut pentru prima dat ă lumina zilei/ noaptea (de 2 spre 3 ... ...et. Nu are mam ă. Taic ă-su f ăcându-l din flori... De profesie, Ovidiu Florentin este vis ător, şi- şi practic ă meseria cu ochii deschi şi. Iub... ...u) i-a devenit tulbur ătoare (pardon, hot ărâtoare). 7 Astfel, Ovidiu Florentin şi-a luat de nevast ă poezia – de şi aceasta îl în şela cu to ţ... ...idiu Florentin” este pseudonimul literar al matematicianului (!) Florentin Smarandache, autor al culegerii de articole matematice „Généralisatios et... ... ţie intern ă”, Editura „El Kitab”, Fès, Maroc, 1982, 131 p., de Florentin Smarandache, a propus un nou poet şi o nou ă poezie. Cea de-a patra edi ţ...

...vorbindu-va despre el. Ovidiu Florentin a vazut pentru prima data lumina zilei/ noaptea (de 2 spre 3 octombrie 1980) în Craiova, din creierul meu. Dar el a fost conceput mult timp, dupa lungi cautari în suflet. Nu are mama. Taica-su facându-l din flori......

Read More
 • Cover Image

Sentimente Fabricate in Laborator

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poetry compiled by the author Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Emigrant la Infinit

By: Florentin Smarandache

...ra $i un destin, Evoluand Intr-o literatura care, pe langa Eminescu $i 8laga, a dat lumii $i pe Urmuz, Tristan Tzara, Isidore fsou sau Eugen lonescu, Florentin Smarandache I$i revendica 0 tradijie moderna pe care 0 continua $i 0 Itnbogaje$te pe masura talentului sau....

Read More
 • Cover Image

Margele Risipite

By: Florentin Smarandache

...BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 cm. Bibliogr... ... Tehnoredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MIC... ... - ca un protest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi b... ...înfiin ţat în România în anii 1980, de c ătre scriitorul şi matematicianul Florentin Smarandache, care dorea “l ărgirea sferei artistice prin elemen... ... în România în anii 1980, de c ătre scriitorul şi matematicianul Florentin Smarandache, care dorea “l ărgirea sferei artistice prin elemente neartis... ...he American speach of Tomorrow?)… [From the book: NonPoems, by Florentin Smarandache, Xiquan Publishing House, Phoenix, Chicago, 1991, 1992, 1993;... ...do (o discurso americano do amanhã?)... [Do livro: NonPoems, por Florentin Smarandache, Xiquan Publishing House, Phoenix, Chicago, 1991, 1992, 1993.... ... (Du volume de poèmes experimentaux , Le Sens du Non-Sense, par Florentin Smarandache, Èditions Artistiques, Fès, Maroc, 1983, pages 5-6) F. Le Tro... ... [Du volume LE PARADOXISME: un nouveau mouvement littéraire, par Florentin Smarandache, Bergerac, France, 1992, sur les couvertures]. Jean Mar...

Read More
 • Cover Image

Hermeneutica Paradoxismului, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...sau mai bine am ziee un neoavangardismODineolo de feluritele teribilisme si joeuri de artifieii (mai bine zis: spre a fi in tonul pe care si-I vrea), Florentin Smarandaehe este un seriitor mai eurfuld gravOFlorentin Smarandaehe serie ea mai toata lumea, eand are intr-adevar eeva de spusOeand serie non-teatru, teatru "meta-istorie", Florentin Smarandaehe este un autor demn ...

Read More
 • Cover Image

Paradoksisticki Dvostihovi

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Circles of Light

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Formules Pour L' Esprit

By: Florentin Smarandache

...Les poemcs d'Ovidiu Florentin*, de sa plaquette ... Formuk::i pour I'esprit ,. (editura Litera, Bucuresti, 1981), .. bleus comme I'heure et tendres comme I:l timidite, assaillis de quietude et vaincus d'appels" _ ainsi qu'ji Ie declare: dans !:l...

Read More
 • Cover Image

Through Tunnels of Words

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Leitmotive

By: Florentin Smarandache
Read More
       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 221 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library on the Kindle are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.