World Library  Science (156 Books)


Works of Science are a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe.

 
 • Cover Image

Kahea Loko

By: The Pacific American Foundation

Kahea Loko is "the call of the pond. " From the ocean currents surging through the stone-walled channels to the excited cries of haumana (students) discovering fishpond life, the loko ia (fishpond) calls to us in many ways. From the broad perspective of the ahupuaa (major land division), the loko ia helps us to appreciate the connection between land and sea and to experience the rhythm of tides and seasons. From an intimate perspective, the pond leads us to discover h...

"Let that which is unknown become known. " John Papa Ii (1959) Let us not allow the broken walls of the loko ia (fishponds) to separate us from that which was known and practiced in the past. The foundations of the walls are still evident, as are the wisdom and knowledge of our kupuna. The reflections of the sun, moon, and stars upon our waters are as old as time. Let these be beacons of light to guide our haumana (students) to these ponds of knowledge. Let us help ...

Read More
 • Cover Image

No Ke Kalaiaina (Political Economy)

By: Rev. Wm Richards

Ua haawi mai ke Akua i mea e waiwai ai na kanaka a pau. Ua haawi mai oia i ka aina kahi e ulu ai ka ai. Ua haawi mai oia i ka laau, i mea e paa ai na hale, i mea hoi e pono ai na hana he nui loa. Ua haawi mai no hoi oia i na mea ulu a pau, i mea e hooko ai i ka makemake o na kanaka. Ua haawi mai oia no kakou, i mau lima, a meka ikaika e lawelawe ai, a hooponopono i ka aina, a me na mea a pau e waiwai ai. Aka, i ka nohonaaupo ana o na kanaka, ua hune loa lakou. Aole lilo ...

Read More
 • Cover Image

Event and Information

By: Cres Huang

Our perception is the information of the physical events collected by our sensors. Observation is a special case of transportation of stream of packages of information. The order and interval of the arrival of signals would determine the perception of the observer. One important issue to consider is, not all packages are received by the observer. We can catch more packages with high-speed recorder, however, many mores are lost, not to mention there are packages of signa...

The issue is, sometime we can not separate the event and it's information, and even fooled by it.

Read More
 • Cover Image

The Making of Star and Solar System

By: Cres Huang

To me. the gravity of super-sized planet can trigger global nuclear reactions and become a star. The expelled particles embrace objects in it's path and create a space cyclone, solar system. Our Solar System is a cyclone powered by the vortex force of a single dominating star, the Sun, in weightless space. The Sun regulates the orbits and reduces the collision of all plants and alike within it's reach. The question is, would it be our second star if Jupiter got a chanc...

Isn't the Solar System resemblance of a cyclone powered by the vortex force of the Sun in weightless space?

Read More
 • Cover Image

The Science Behind Supernatural Powers

By: Shouvik K. Sarkar

This book is a research related book covering many topics that seems to be supernatural including gods powers and many other processes in the universe.

Read More
 • Cover Image

The Renaissance of Science : The Story of the Atom and Chemistry :...

By: Dr. Albert Martini

The 2000 year history of the atom and chemistry, from the Classic Greek Era to the present, is described in 800 pages, depicted with some 300 pictures and illustrations. This history of the atom and chemistry discusses the lives of about 180 chemists and physicists, through the evolution of several stages of development, representing the most important scientific accomplishments. The most significant discoveries in chemistry and physics are presented chronologicall...

INTRODUCTION It is a genuine pleasure and challenge for me to try to express the full extent of my emotions and reasons for writing this book on the STORY OF THE ATOM AND THE SCIENCES, with special reference to the CHEMICAL SCIENCES. In one sentence, I can distill the essence of the purpose for this study by simply stating that it has been a labor of love that transcended the written word because sentiments and ideas belong in the realm of the ethereal and the phil...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Бъдещето, Volume Пета част - 127 страници.:...

By: Борис Балкх

Тук са описани човекът, съвременното и бъдещото обществено устройство, с техните предимства и недостатъци. В бъдещата Общинария няма да има: • Конституция и закони в днешния им вид. • Религии, идеологии, политики, партии и избори. • Банки и други финансови институции в днешния им вид. • Хазартни игри. • Синдикати и работодателски сдружения. • Съдебна система – адвокати, прокурори, съдии и нотариуси. • Администрация в днешния вид – чиновници, бюрократи. •...

В Общинарията, на човека трябва ясно и категорично да му се обясни, че той е просто само един биоробот, от когото обстоятелствата или нечия чужда воля, чрез "дресировка" могат да произведат светец или мерзавец, в зависимост от проекта. Оставен "свободен", извън някакъв проект, ненасочван, ненаправляван, той започва да преобразява света по свой образ и подобие, в своя угода. Ако всички са свободни в обществото, то се превръща в джунгла, където както знаем властва законът ...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Миналото, Volume Четвърта част - 124 страни...

By: Борис Балкх

Ако днес бъде описано някакво събитие, неговата истинност ще е 99 %. За събития преди сто години, истинността намалява примерно на 90%. За преди петстотин, хиляда, две хиляди години и т.н. процентите намаляват. Примерно 70, 40, 20, докато стигнат до два-три, които вече не се приемат за достоверни и събитието бива пренасочвано към митологията или религията и изчезва от историята. Затова, за достигане до истината за миналото трябва да се използват и други способи и све...

Забравата е закономерна причина за липсата на сведения за нашата древност, но има и други, не толкова естествени и не толкова чистоплътни причини за това. За съжаление, една от тях е съвременната историческа наука, която е постановила своите методологични правила, най-безумното от които е: "Има факт – има история!". Ужас! Та това е най-голямата цензурна стена, по-голяма и от китайската, скриваща, спираща, забраняваща не поход, а дори само бегъл поглед към собственото ни ...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Символите, Volume Трета част - 63 страници....

By: Борис Балкх

Всеки различен мироглед – учение, религия, митология, идеология си създава свой език – символика, в която заключва, закодира истината, не за да я скрие, а за да може някой някога да я разкрие, след като мирогледът – учението, религията, митологията се изгубят в превратностите на времето и събитията.

Думата Езотеризъм днес звучи тежко, мистично, демонично и отблъскващо, защото не се познава и се бърка с Окултизма, но аз ще се опитам да дам ясни примери и да отговоря на въпроса: Що е то Езотеризъм и има ли той почва у нас? Другото име на Езотеризма е Символизъм, а символите са два вида, знаци и звуци – зрителни и слухови.

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Словото, Volume Втора част - 149 страници.:...

By: Борис Балкх

Единичните звуци, които могат да се произнесат ясно и отчетливо от нашия говорен апарат, са двадесет и два. На тази основа нашите деди са създали езика БХАДЖА, в чиито двадесет и два звука са закодирали двадесет и две висши понятия от мирогледа БАЛКХАРА, за същността и процесите във Вселената.

Езикът БХАДЖА, е в основата на санскрит, на латинския, на семитските, на туранските, както и на много от древните езици в Азия. Той е известен от древността в Индия, като Балхика Бхаша. Поради своята значимост, по-късно личното му име – БХАДЖА, става нарицателно, за говорим език въобще, а днес е известен и като: бхача, бхаша, бача, баша, сандхйя бхаша или санкхйя баша.

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Истината, Volume Първа част - 79 страници.:...

By: Борис Балкх

В представата на учените за Вселената и нейните тайни съществуват бели петна, грешни заключения и неразрешими противоречия, главно заради трайно установеното разделение на Вселената на микро и макро и като следствие от това несъвместимост между класическите и съвременни научни теории в космологията, астрофизиката и физиката. Време е това безпътие да приключи.

Днес, религията и науката са като близнаци – религията вече не помни, а науката още не знае. Религията има своята Света троица – Отца и Сина и Светаго Духа. Когато попиташ „Какво е Бог?” ти се отговаря, че Бог е всичко видимо и невидимо, защото освен него не съществува нищо друго. Че той е в теб, извън теб и навсякъде. Съществувал е винаги и ще съществува вечно. И ако се замислиш ще стигнеш до извода, че има нещо което е Действителността и това нещо може да се нарече...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Предговор: Предговор

By: Борис Балкх

Древният мироглед, към който са принадлежали нашите прадеди, е в основата на всички значими древни и съвременни религии, на всички древни философски школи, явни и тайни учения. Името му е БАЛКХАРА. В него е вложено познанието на нашите деди за същността, изграждането, съществуването, преобразуването и разграждането на всичко във Вселената. Но до тайните му може да се достигне единствено чрез свещения език на древните българи – БХАДЖА. Той е строго фонетичен език от дваде...

БАЛКХАРА, е най-мощният мисловен тласък в човешката история, но с времето избледнява, а БХАДЖА се забравя, препокрити от множеството породени религии, митологии, езици и символи. Днес тях ги няма в обхвата на съвременното човешко познание, но в Индия, в този океан от религии, философски течения, митове, писмености и езици е останала голяма част от идеите на БАЛКХАРА и БХАДЖА, като ехо от онези славни времена, когато Идеализмът беше над всичко.

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Бъдещето, Volume Пета част част - 127 стран...

By: Борис Балкх

Тук са описани човекът, съвременното и бъдещото обществено устройство, с техните предимства и недостатъци. В бъдещата Общинария няма да има: • Конституция и закони в днешния им вид. • Религии, идеологии, политики, партии и избори. • Банки и други финансови институции в днешния им вид. • Хазартни игри. • Синдикати и работодателски сдружения. • Съдебна система – адвокати, прокурори, съдии и нотариуси. • Администрация в днешния вид – чиновници, бюрократи. •...

В Общинарията, на човека трябва ясно и категорично да му се обясни, че той е просто само един биоробот, от когото обстоятелствата или нечия чужда воля, чрез "дресировка" могат да произведат светец или мерзавец, в зависимост от проекта. Оставен "свободен", извън някакъв проект, ненасочван, ненаправляван, той започва да преобразява света по свой образ и подобие, в своя угода. Ако всички са свободни в обществото, то се превръща в джунгла, където както знаем властва законът ...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Миналото, Volume Четвърта част - 124 страни...

By: Борис Балкх

Ако днес бъде описано някакво събитие, неговата истинност ще е 99 %. За събития преди сто години, истинността намалява примерно на 90%. За преди петстотин, хиляда, две хиляди години и т.н. процентите намаляват. Примерно 70, 40, 20, докато стигнат до два-три, които вече не се приемат за достоверни и събитието бива пренасочвано към митологията или религията и изчезва от историята. Затова, за достигане до истината за миналото трябва да се използват и други способи и све...

Забравата е закономерна причина за липсата на сведения за нашата древност, но има и други, не толкова естествени и не толкова чистоплътни причини за това. За съжаление, една от тях е съвременната историческа наука, която е постановила своите методологични правила, най-безумното от които е: "Има факт – има история!". Ужас! Та това е най-голямата цензурна стена, по-голяма и от китайската, скриваща, спираща, забраняваща не поход, а дори само бегъл поглед към собственото ни ...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Символите, Volume Трета част - 63 страници....

By: Борис Балкх

Всеки различен мироглед – учение, религия, митология, идеология си създава свой език – символика, в която заключва, закодира истината, не за да я скрие, а за да може някой някога да я разкрие, след като мирогледът – учението, религията, митологията се изгубят в превратностите на времето и събитията.

Думата Езотеризъм днес звучи тежко, мистично, демонично и отблъскващо, защото не се познава и се бърка с Окултизма, но аз ще се опитам да дам ясни примери и да отговоря на въпроса: Що е то Езотеризъм и има ли той почва у нас? Другото име на Езотеризма е Символизъм, а символите са два вида, знаци и звуци – зрителни и слухови. Но аз не искам да вярвам, искам да знам! Учудваща е лекотата, с която световната научна общност приема на доверие някои х...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Словото, Volume Втора част - 149 страници.:...

By: Борис Балкх

Единичните звуци, които могат да се произнесат ясно и отчетливо от нашия говорен апарат, са двадесет и два. На тази основа нашите деди са създали езика БХАДЖА, в чиито двадесет и два звука са закодирали двадесет и две висши понятия от мирогледа БАЛКХАРА, за същността и процесите във Вселената.

Езикът БХАДЖА, е в основата на санскрит, на латинския, на семитските, на туранските, както и на много от древните езици в Азия. Той е известен от древността в Индия, като Балхика Бхаша. Поради своята значимост, по-късно личното му име – БХАДЖА, става нарицателно, за говорим език въобще, а днес е известен и като: бхача, бхаша, бача, баша, сандхйя бхаша или санкхйя баша. Но аз не искам да вярвам, искам да знам! Учудваща е лекотата, с която световната на...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Истината, Volume Първа част - 79 страници.:...

By: Борис Балкх

В представата на учените за Вселената и нейните тайни съществуват бели петна, грешни заключения и неразрешими противоречия, главно заради трайно установеното разделение на Вселената на микро и макро и като следствие от това несъвместимост между класическите и съвременни научни теории в космологията, астрофизиката и физиката. Време е това безпътие да приключи.

Днес, религията и науката са като близнаци – религията вече не помни, а науката още не знае. Религията има своята Света троица – Отца и Сина и Светаго Духа. Когато попиташ „Какво е Бог?” ти се отговаря, че Бог е всичко видимо и невидимо, защото освен него не съществува нищо друго. Че той е в теб, извън теб и навсякъде. Съществувал е винаги и ще съществува вечно. И ако се замислиш ще стигнеш до извода, че има нещо което е Действителността и това нещо може да се нарече...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Предговор: Предговор

By: Борис Балкх

Древният мироглед, към който са принадлежали нашите прадеди, е в основата на всички значими древни и съвременни религии, на всички древни философски школи, явни и тайни учения. Името му е БАЛКХАРА. В него е вложено познанието на нашите деди за същността, изграждането, съществуването, преобразуването и разграждането на всичко във Вселената. Но до тайните му може да се достигне единствено чрез свещения език на древните българи – БХАДЖА. Той е строго фонетичен език от дваде...

Познанието е с пирамидална структура. Следвайки принципа „Око да види, ръка да пипне”, съвременната материалистична наука опознава природата и извлича познание отдолу нагоре по редовете на пирамидата. Вече е достигнала до самия и връх, но не може и няма да помръдне от там докато не „види”, че на върха е Идеализмът. Докато не разбере и не приеме, че всички нейни усилия и достижения са за да докаже и постанови върховенството на Идеализма. Съвременните учени, вдъхновени ...

Read More
 • Cover Image

Cosmology in Vedanta - The Physics Correlation

By: Chakkupurayil Radhakrishnan

Exploring the secrets of the Universe as far as physics can go, and even beyond.. Along with its Vedantic integration. This book is has two sections. The first section is a work in physics which presents an in-depth exploration of Avyakta - the hidden metaphysical reality behind the apparent universe - through scientific study. A condensed version of this part has been published in the Prespacetime Journal Vol 7 Issue 16 on 08/01/2017, titled "Avyakta" The Fabric of S...

Read More
 • Cover Image

A Philosophical Reproach To Climate Change : A Tool To Teach Heat ...

By: Luisiana Xavier Cundin

A former mathematical physicist, who is both experienced in theory and experimental science--working for both the U.S. Navy and U.S. Air Force--provides a scathing investigation into the fundamental premise supporting belief in Climate Change. Analysis proves a frequent blunder made in thermodynamics, common to both children and history, where heat is wrongly perceived a "thing" and imbued with associative properties. This common misconception about heat and how it works...

It is indeed a rare occurrence to encounter so grave a philosophy as occasioned by Climate Change, especially, within our Science; but, to be afforded an opportunity, so fortuitous, to enable overturning accepted theory is even rarer still. If one should allay, if only momentarily, hysteria conjured up by those more dire prognostications of this rather dreary eschatology, one should find their intellect free to reckon with a rather foolish error. There, at the heart of t...

Read More
 
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 156 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library on the Kindle are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.