• Cover Image

Kilis’te Sığınmacı Algısı-Perceptions about Syrian asylum seekers ...

By: Ph.D. Muhammed Ruhat Yasar

The book is about Syrian refugees living in Kilis and how the people of Kilis see them.

Kilislilerin “merhamet yorgunluğu” yasadıkları ve zamanla da sınırla ve savasla ilgili ümitlerinin sarsıldığı söylenebilir. Kilisliler meslek, sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet, siyasi görüş, dindarlık, kırsal ya da kent kökenli olup olmamalarına göre sığınmacıları farklı farklı değerlendirmektedirler.

Read More